Noutati

Fise de inregistrare in agricultura ecologica pentru 2022

Conform prevederilor ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022, pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică, emis de MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE si Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 2 martie 2022, intrat în vigoare la 02-03-2022, in fiecare an până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii care desfăşoară activitatea de producţie au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la direcţiile pentru agricultură judeţene, iar până la data de 15 noiembrie inclusiv îşi pot înregistra activitatea operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenţionează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului.

ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică.

Depunerea la DAJ/DAMB a fişelor de înregistrare se realizează: 

  1. de către operatori prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor prin poştă/curier ori în format electronic prin e-mail/fax; 
  2. prin asociaţiile profesionale legal constituite sau prin OC-uri, în situaţia în care operatorul alege această opţiune. Acestea pot depune documentele operatorilor/grupurilor de operatori în format fizic sau le transmit prin poştă/curier ori în format electronic prin email/fax, utilizând semnătura electronică a reprezentantului legal al asociaţiei/organismului de control sau a persoanei împuternicite.

Modelele fișelor de înregistrare se regăsesc pe site-ul MADR, accesând link mai jos:  https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/fisele-de-inregistrare-in-agricultura-ecologica.html