BioAgriCert, organism de inspectie si certificare a produselor ecologice

Important

Începând cu data de 01.01.2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.  

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

Așadar, începând cu data de 1 ianuarie 2022, efectuarea inspecţiei şi certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României se va face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 312/2021.  Începând cu data de 01.01.2022 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 848/2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.  

 Așadar, raportat la noua regelementare, începând cu data de 01 ianuarie 2022 inspecția și certificarea ecologică a activității de producție/ pregatire/ etichetare/ import/export/comercializare a produselor agroalimentare se vor efectua în conformitate cu Reg. CE nr. 848/2018.